Algemene voorwaarden

 • Alle betrokkenen bij lessen, clinics en coaching nemen deel met de beste bedoelingen, met respect voor mens en dier.
 • Op De Paarden Kolonie zijn deelnemers te gast: doe alsof je thuis bent maar respecteer dat je gast bent.
 • Wij als clinic-gevers/coaches stellen ons kwetsbaar op en geven ons helemaal om iedere aanwezige optimaal te laten groeien. We verwachten van deelnemers hetzelfde.
 • Iedereen heeft grenzen. Respecteer de grenzen van anderen en die van jezelf.
 • Deelname aan clinics, lessen en coaching gebeurt op eigen risico. Wij stellen veiligheid op de eerste plaats en houden die voortdurend in de gaten. We verwachten dat deelnemers hetzelfde doen. Voor henzelf en alle andere aanwezigen. Wij houden ons niet aansprakelijk voor mogelijke ongelukken.
 • Het gebruik van een cap tijdens het rijden is je eigen verantwoordelijkheid. Soms zullen we adviseren je cap te dragen maar we gaan uit van de stelregel dat je niet op een paard stapt als je verwacht dat je een cap nodig zult hebben.
 • Bij het gebruik van een paddock wordt verwacht deze dagelijks schoon te maken en schoon achter te laten.
 • Betaling voor clinics dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de clinic bij ons binnen te zijn per bank op NL14 RABO 01576.81.742 t.n.v. Overbeeke en de Weert. Gecommuniceerde bedragen zijn inclusief 9% BTW tenzij anders vermeld.
 • Wanneer de betaling bij ons binnen is, is de inschrijving compleet.
 • Bij annulering van deelname aan een clinic tot twee weken voor afgaand aan de clinic verplicht men zich tot betaling van 25% van de totaal verschuldigde deelname kosten.
 • Bij annulering van deelname aan een clinic tussen één en twee weken voor de aanvang wordt 50% berekend.
 • Bij annulering van deelname aan een clinic binnen één week voor de aanvang wordt 100% berekend.
 • Als wij door onvoorziene omstandigheden de clinic niet door kunnen laten gaan, verplaatsen we de clinic in overleg naar een andere datum. Als dat niet mogelijk is wordt het cursusgeld geretourneerd

AFZEGGEN VAN LESSEN
Natuurlijk kan het voorkomen dat een les om de een of andere reden niet door kan gaan en je af moet zeggen. Dat is altijd jammer maar soms onvermijdelijk. Het komt (in het algemeen) net iets te vaak voor en het veroorzaakt dat ik nogal eens een ‘gat’ heb dat ik door de late afzegging niet meer op kan vullen. Het is al niet zo eenvoudig om een route te maken die nog rendabel is en als er dan lessen uitvallen is dit behoorlijk vervelend. Daarom gelden met ingang van 1 september 2018 de volgende regels:

  • Afzeggen binnen 24 uur voor de les: les wordt geheel voldaan
  • Afzeggen binnen drie dagen (72 uur) voor de les: helft van het lesgeld wordt voldaan.

Dit ongeacht de reden van de afzegging. Ik hoop dat je begrip hebt voor deze maatregel. Het lukt anders eenvoudig niet om het lesgeven op locatie financieel vol te houden.