Probleemgedrag

ProbleemgedragWS - kopie
Skip in zijn jonge jaren

Paarden kunnen allerlei ongewenst gedrag ontwikkelen:
• niet willen stilstaan bij het opzadelen
• ‘niet willen luisteren’
• moeilijk te vangen
• niet op de trailer willen
• bijten
• slaan
• over je heen lopen
• lastig bij de hoefsmid
• bokken
• overdreven angstig
• etc.

Als het je eigen paard is kan dat voelen als een teleurstelling. Vaak loop je vast en weet je niet meer goed hoe je er samen met je paard uit moet komen. Goed bedoelde raad van stalgenoten biedt ook meestal weinig soelaas.

Paarden brengen onze natuurlijke neigingen boven om wel eens te dwingen. We weten dat irritatie, tijdsdruk, ambitie en plannen valkuilen zijn waar wij mensen ons door laten leiden. Mensen hebben een geweten dat hen herinnert aan dat het niet de juiste manier is. Vaak ontbreekt het ons aan middelen, tools en strategieën om het anders te doen.

Horsemanship

Skip een tijdje later

De sleutel tot gedragsverandering ligt in begrip voor de psychologie van het paard. Horsemanship gaat in op de psychologische eigenaardigheden van een paard en kan nieuwe gedragspatronen aanleren.

Ik help je graag andere strategieën toe te passen door persoonlijke coaching met je paard. Het is mijn vak je te helpen meer plezier, meer veiligheid en succes te hebben. Hoe kun je te allen tijde met plezier terugkijken op het moment met je paard. Of je nou gaat rijden, borstelen, het bos in, een proef rijden of een parcours springen…… Het was immers de opzet om met paarden te beginnen voor je plezier, nietwaar?