“THINK”, uitspraken van beroemde horsemen.

Aangehaald en vrijelijk geïnterpreteerd door Wout en Regine Overbeeke

Veel grote horsemen hebben over horsemanship geschreven: Xenophon, Tom en Bill Dorrance, Ray Hunt, Pat Parelli, Alois Podhaisky en vele anderen. Sommigen wisten zich kernachtig uit te drukken in woorden waar een hele wereld aan kennis en ervaring achter schuilt. Wat te denken van een beroemde uitspraak van Ray Hunt die in een aantal publicaties te vinden is: “THINK”. Wat bedoelde hij daarmee?

De colt starting clinics van Ray Hunt waren berucht. Geen enkele deelnemer kon rekenen op zijn genade. Hij voelde zich ‘advocaat voor het paard’. Fouten, onkunde en ondoordachtheden van zijn leerlingen strafte hij genadeloos af. Ook tijdens demonstraties stelde hij zich bijna vijandig op tegenover zijn publiek: “I’m here for the horse!” Toch bleef hij tot ver na zijn tachtigste lesgeven tot het gebrek aan zuurstof hem die mogelijkheid ontnam.

“THINK” is een van zijn uitspraken die iedere paardenman of vrouw voor zichzelf anders kan uitleggen. En zo zijn er van al die beroemde horsemen horderden uitspraken. Een aantal daarvan hebben ons bijzonder geïnspireerd. Ze komen terug in onze dagelijkse omgang met onze eigen paarden en de paarden die we trainen. In clinics halen we ze regelmatig aan en ook in ons boek “…” ontbreken ze niet. Sommige uitspraken zijn praktisch van aard en hebben in feite alleen betrekking op horsemanship, andere zijn meer filosofisch en zou je ook kunnen toepassen op werk of je privéleven.
In deze serie artikelen stellen we telkens een of meerdere uitspraken van een horseman centraal. Telkens geven we onze eigen uitleg van deze quotes, gesteund door eigen ervaringen en observaties. Van wie welke uitspraak nou precies is is vaak niet helemaal duidelijk. In feite doet het er ook niet zoveel toe. Het gaat erom om dat ze meehelpen paardenliefhebbers op een betere manier met hun paarden om te leren gaan of, om met Pat Parelli te spreken: “To raise the level of horsemanship”.