Trailerladen

Ieder paard zou gemakkelijk op de trailer moeten kunnen. Bijvoorbeeld om buiten te rijden of op wedstrijd te gaan. Goed trailerladen kan levensreddend zijn als je paard koliek heeft en acuut naar de kliniek moet. Daarnaast kan het proces van het leren trailerladen een leuke uitdaging zijn om de communicatie en band met je paard te verbeteren. Waarbij het einddoel – je paard staat vol vertrouwen op de trailer – spelenderwijs bereikt wordt.

Veilig trailerladenTrailerladen kan soms een probleem zijn. Het kan tot grote frustraties leiden. Tot ongelukken zelfs, waarbij zowel het paard als de eigenaar verliezer zijn.

Ik kan hulp bieden bij allerlei trailerlaadproblemen:

  • Het paard is bang als hij op de trailer moet
  • Hij protesteert, steigert zelfs
  • Hij gaat er wel op maar staat niet rustig
  • Hij is bang voor de stang
  • Hij wil er wel op maar durft er niet meer af
  • Als de stang eraf gaat komt hij als een dolle naar buiten
  • Het laden gaat bij elke keer moeilijker
  • Als eigenaar ga je steeds meer opzien tegen ritten met de trailer
  • Je vermijdt het oefenen met laden

(Lees de serie over trailerladen, kijk bij Artikelen)

Paarden psychologie

Gemak bij het trailerladenVaak wordt het trailerladen niet op een effectieve en vriendelijke manier aangepakt. Wanneer je een paard wilt dat zonder stress de trailer opgaat moet je het echt op een goede manier te werk gaan. En dat betekent het trailerladen gaan bekijken vanuit de positie van het paard. Dat begint met meer weten over de psychologie van het paard.

Een paard reageert instinctief op zijn omgeving en alles wat hem overkomt. Het is een kuddedier en een vluchtdier. Dat betekent dat hij zich onzekerder voelt als hij weg gaat van zijn maatjes (in een kudde ben je samen sterk). Impulsief zal hij vluchten als er gevaar dreigt. Daar heb je ruimte voor nodig. Voor het betreden van een kleine ruimte (trailer) moet hij zijn instinct dus overwinnen. Zelfs als hij gewend is aan een stal, zal elke nieuwe omgeving, en vooral als het een kleine ruimte is, zijn scepsis oproepen.

Paarden zijn in staat aan voor hen zeer onnatuurlijke omstandigheden te wennen (denk maar aan politiepaarden) maar ze moeten er wel de tijd voor krijgen. Het gewenningsproces moet gaan in hún tempo. Wij als mensen zijn vaak te ongeduldig en we denken te rechtlijnig. Als een paard geleerd heeft op een goede manier de trailer op te gaan heb je daar een heel paardenleven plezier van.

Voor acute trailerlaadproblemen kan ik aan huis komen (in de regio Gelderland) en zowel paard als eigenaar coachen. Een cursus trailerladen bij jou op stal behoort ook tot de mogelijkheden. Neem voor meer info daarover contact op.


Ben je geïnteresseerd in een clinic of workshop
over dit onderwerp bijvoorbeeld bij jou op stal?

Neem dan contact op via het contactformulier,
dan gaan we kijken of we zo’n clinic kunnen organiseren.